Apartman aidat yönetmeliği 2023 Apartman site aidat kanunu apartman yönetmeliği kiracı veya kat malikleri güncel aidat yönetmeliği pdf indir oku. Güncel 2023 site yönetmeliği ve apartman aidat yönetmeliği bilgisi aşağıda kapsamlı şekilde sunulmuştur.

Apartman Aidat Yönetmeliği

Apartman aidat yönetmeliği kapsamında; Apartmanların aidatı için toplanacak ortak ödenek belirlenir. Apartman aidat yönetmeliğine göre aidat bedeli miktarı, yetkilendirilmiş kişiler toplar. Veya Site, Apartman, Rezidans banka hesap numarasına İban numarasına yatırılır. Daha önce yetkilendirilmiş yönetici veya profesyonel bina yönetimi tarafından toplantı ile aidat miktarı belirlenir. Yetki verilmemiş ise, kat malikleri genel kurulu tarafından aidat belirlenir.

Apartman aidat yönetmeliği bina site aidat kanunu
Apartman aidat yönetmeliği bina site aidat kanunu

Apartman Aidat Yönetmeliği 2023

Bina aidatları yönetmeliği 2023 güncel apartmanlarda aidat toplama yönetmeliğine göre bina genel kurulu tarafından önceden toplantı ile belirlenir. Oylama sonucu karara bağlanarak toplantı karar defterine işlenmiş aidat miktarını yazarlar.

Güncel Apartman Aidat Kanunu

Güncel apartman aidat kanunu ne diyor; Özetle mealen aynen şöyle diyor. Bir araya gelen insanların oluşturduğu barınma biriminde ortak akıl ve ortak karar doğrultusunda seçilen yönetici ilgili sorunların çözümü ile ilgilenmek üzere yetki alır. Bu yönetici kendi kafasına göre ha deyince karar alamaz veya uygulayamaz.

Bir çok noktada olduğu gibi aidat konusunda da toplantı yaparlar. Yönetici bu doğrultuda öneri sunar. Oy çokluğu ile kabul görür ise oturanlara tek tek imza ile tebliğ ederler. Bu noktada aidat miktarı kesinleşir ve her kes aidatını ödemekle mükelleftir. Yönetici yönetmeliğe göre yarı oranında aidat öder. Yani o da muaf değildir.

Apartman Yönetmeliği Aidat Kanunu

Apartman yönetmeliği aidat kanunu çerçevesi önceden çizilmiş kat maliklerinin bir arada oturduğu, bina, apartman, site, rezidans gibi yapılarda aylık aidat miktarının belirlenmesini kapsar. Bu doğrultuda aidat yönetmelik ile aidat paralarının nasıl, ne zaman, hangi yöntemlerle toplanmasının kararlaştırılması gerektiği belirtilmiştir. Bu durum apartman yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Apartman Aidat Yönetmeliği Kanunu

Ev sahibi olmak isteyenler 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nu iyi bilmesi gerekir. Apartman aidatını ödemeyen kat maliklerine aidat kanun ve yönetmelik kapsamında cezai işlemler uygulanabiliyor. Apartman aidat yönetmeliği kanunu gereği bir apartmanda oturan kiracı / ev sahipleri her ay apartman aidatını ödemek zorunda.

Apartmanda yaşayan kişiler aidatlarını ödememesi durumunda Kat Malikleri Kurulu tarafından belirtilen gecikme zammı uygulanır. Gecikme zammı olmasına karşın aidatlar hala ödenmiyor ise bu durumda dava açarlar. Ayrıca borçlu ilgili kat maliki hakkında icra talebi başlatırlar.

Apartman Aidat Yönetmeliği Mevzuatı

Aidat yönetmeliği kapsamında toplanan bina aidatları hakkında mevzuat ayrıntısını aşağıda sizlere açıkladık.

 • Apartman aidat yönetmeliği 2017 – 2018 – 2019
 • Site Apartman aidat yönetmeliği 2020
 • Bina Apartman aidat yönetmeliği 2022
 • Apartman aidat yönetmeliği 2023

KAT MÜLKİYETİ KANUNU

Apartman Yönetmeliği ve Kat Mülkiyeti Kanunu içeriğimizde kapsamlı şekilde bilgi verilmektedir.

A) Genel kurul:
Madde 27 – Anagayrimenkul, kat malikleri kurulu tarafından yönetilir. Yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından karara bağlanır.

B) Yönetim planı:
Madde 28 – Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlıyan bir sözleşme hükmündedir. 4142 Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır.

(Değişik: 13/4/1983- 2814/11 md.) Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin 4/5 oyu şarttır. Kat maliklerinin 33. maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır.

I – Toplantı Zamanı:
Madde 29- Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

Önemli bir sebep oluşması durumunda, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin isteği üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartı ile, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması durumunda, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz.

II- Yeter Sayı:
Madde 30- Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla, karar verir.
(Değişik fıkra: 14/11/2007-5711 S.K./15.mad.) Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç 15 gün sonra yaparlar. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur.

Aidat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Aylık toplanan aidat ücretleri nasıl belirleniyor? Şöyle ki; daha önce ilgili site veya apartmanda toplantı ile seçilen bir yönetim kurulu vardır. Bu yönetim kurulu kendi aralarından bir yönetici seçer. Bazı yerlerde site yöneticisi, site muhasibi ve sekreter de seçerler. Bu durumda bir dernek gibi o alanı yönetmek üzere seçilenler belli kanun, yönetmelik ve yasalar ile hem korunurlar. Hem de belli sınırlamalara tabi tutulurlar. Bu çerçevede yönetim kurulu her ay yapılan harcamaların faturalarını göstermesi ve belgelemesi ile karar defterine artış yönünde başvuru yapar. Bu başvuru kat maliklerinin oylamasına sunar ve oy çokluğu ile karar alırlar.

Aidat Nasıl Hesaplanır?

Bina, site ve apartmanların aidat nasıl hesaplanır? Aşağıda örnek bir liste sunduk ve bu giderlerin toplamı tahminen 30 dairelik bir sitede olduğunu varsayalım. Bu durumda ortalama maliyetin 30 kişi arasında pay edilmesi ile aylık aidat miktarı belli olur.

 • Elektrik Faturası = 900 tl
 • Su Faturası = 200 tl
 • Kapıcı Maaşı = 4250 tl
 • Güvenlikçi = 4250 tl X 2 = 8500 tl
 • Temizlik malzemeleri = 200 tl

Toplam = 468 tl gibi bir maliyet hesabı ortaya çıkar. Doğru olan bu miktara yakın bir (örneğin 470 – 500 tl) aylık aidat belirlenmesidir.

Çok yüksek site aidatları mı ödüyorsunuz? Çok fazla uğraşmanıza rağmen sonuç alamıyor musunuz? Bu durumda sağlığınız açısından ve huzurunuz bakımından daha düzgün bir yere taşınmayı düşünebilirsiniz. Bu noktada Kozcuoğlu Nakliyat şirketi olarak sizlere her şey dahil evden eve nakliyat fiyatları ile taşımacılık hizmeti sunuyoruz. Net fiyat bilgisi için bizden fiyat teklifi alınız.

Trend Hizmetlerimiz

Apartman ve İşhanı Aidat Yönetmeliği

Aparman ve İşhanı aidat yönetmeliği aynı şekilde ilgili kat mülkiyeti kanunu kapsamında belirlenmiştir.

Apartman ve Site Aidat Yönetmeliği

Apartman ve site aidat yönetmeliği ile sitede yaşayanlar ilgili ortak gider miktarı masrafların karşılanması noktasında sorumluluk gereği eşit miktarda katkı katılır.

Güncel Apartman Aidatları Hakkında Bilgi

Güncel apartman aidatları hakkında bir çok şikayet alınmaktadır. Her geçen gün bir çok site ve apartmanlarda ali babanın çiftliği gibi site yöntemimi ve site yöneticileri neredeyse sitede yer alan kira miktarı kadar aidat belirlemektedir. Aylık giderlerin çok çok üstünde ve katları miktarında toplanan aidatlar var ise burada soygun var demektir. Bu durum ahlak, etik, kanun ve yasalara da aykırıdır. Yani aylık toplamda 300 tl ortak gider var iken her ay aylık 750 tl aidat toplanması yolsuzluktur.

Bu durumun belgeleri ile ortaya konması ve bütün oturan kat malikleri tarafından yönetim kuruluna yazılı itirazda bulunarak yazılı cevap alınması gerekir. Ortak bir toplantı ile var olan aidat miktarının değiştirilmesi talep ederler. Buna rağmen yönetim doğru karar almıyor ise bütün aileler birlikte top yekûn yeni yönetim ve yeni yönetici seçimi için gerekli işlemleri başlatmaları gerekir. Bu noktada Hukuki olarak bir Avukattan destek alabilirsiniz.

Türkiye’de Sadece Kozcuoğlu Nakliyat Eşyalarınızı Tüm Risklere Karşı Sigortalıyor

Sigortalı Nakliyat Sözleşmesi İle Eşyalarınızı Tüm Risklere Karşı Sigortalayın Sigorta Garantili Olarak Rahat Taşının.

Kat Mülkiyeti Kanunu Aidat Konusu

Bina Aidat Yönetmeliği

Apartmanlarda Aidat Yönetmeliği

Apartman Yönetmeliğinde Asansör Aidatı


Kullanıcılar bunları da sordu

Hangi durumlarda apartman aidatı ödenmez?

Hangi durumlarda apartman aidatı ödenmez? Apartman aidatı hangi durumda ödenmez? Aidatlar yönetim tarafından belirlenen hizmetlerin yerine getirilmediği takdirde ödenmez. Bunu tespit ederek belgeleyen kiracılar ve ev sahipleri konu ile alakalı dava açabilirler.

Kat mülkiyeti kanununa göre aidat nasıl belirlenir?

Apartmandaki daire sayısına göre belirlenen bütçe bölünür ve daire başına düşen meblağ netleştirilir. Yapılan hesaplamaya göre yönetim planına bakılarak aidat kesinleşir. Kat sahiplerinin sahip olduğu alanın metrekaresine veya arsa payına göre aidat ücreti belirlenmektedir.

Apartman yönetmeliği yönetici aidat öder mi?

Kat Mülkiyeti Yasası’nda, kat sahibi yönetici ile alakalı, parasal bir avantaja yer vermektedir. Buna göre; kat maliki olan yönetici, yönetimce belirlenen giderlerin yarısına katılmıyor. Yani; apartmanda aylık aidat 500 TL ise, yönetici her ay 250 TL aidat öder.

Apartman yöneticisi hangi giderlere katılmaz?

Bir binada kat malikleri toplantılarında başka bir karar alınmamış ise, yönetim planında da bu durum belirtilmemiş ise, normal şartlarda yönetici giderlere yarı oranında katılır. Apartman giderleri; her ay periyodik ödenen yakıt, kapıcı ücreti, su-elektrik gibi genel gideri kapsar.

Site ve Apartmanlarda aidat neye göre belirlenir?

Bina Yönetim Planı’ndaki dağıtım yöntemine göre (metrekare, arsa payı) aidat belirlenir. Toplantı sonucu seçilmiş yönetici, yönetim planı ve yönetim karar defterine açıkça yazılan aidatın kat maliklerine usulüne uygun şekilde yazılı olarak tebliğ edilmesi ile kesinleşir.

Oturulmayan eve aidat ödenir mi?

Boş daireye aidat verilir mi? Önceden belirlenen apartman aidatları; apartmanın kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi gibi giderleri için tüm kat maliklerinden eşit şekilde toplanır. Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde yer alan “aidat” hükümlerine göre, boş daireler için de aidat ödenir.

Apartman aidatı kimler ödemez?

Yasalarımız bir çok ödeme yükümlülüğünde istisnalar getirmiştir. Fakat aidat ile alakalı böyle bir ayrımcılık yok. Önceden yönetim karar defterinde de oy birliği ile aksi bir karar alınmamış ise ayrımcılık yapılmaz. Bunan dolayı kat malikleri / kiracıların tümü aidat ödemekle yükümlüdür.

Aidat nasıl belirlenir?

Apartman aidatının belirlenmesi ile alakalı hususlar, Kat Mülkiyeti Kanunu içeriğinde açıklanmıştır. Kanun gereği apartmanda kat malikleri yönetim kurulu tarafından belirlenen miktarda ve kararlaştırılan tarihte aidat toplanır.

Apartman yöneticisi toplantı yapmadan aidat artırabilir mi?

Apartman ve Site yöneticisi toplantı yapmadan aidat artırabilir mi? Hayır! Kat malikleri toplantısı ile yönetim artan masrafları belgeleyerek artırma talebinde bulunabilir. Bu durumda çoğunluk kararı alınması halinde aidata zam yapılabilir.

Kiracılar aidata itiraz edebilir mi?

Evet kiracılar itiraz edebilir! Aidat ödemeleri, işletme projesi hazırlandıktan sonra 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 37. Maddesi’ne göre kat maliklerine iadeli taahhütlü mektupla iletilmek zorundadır. İşletme projesi eline ulaşan kat maliki bu projeye 7 gün içinde itiraz etme hakkına sahiptir.

Aidat borcu için ihtarname şart mı?

Ödenmeyen aidat alacakları için icra takibi aşamasına geçmeden önce ihtar gönderme zorunluluğu yoktur. Fakat nezaketen site ve apartman yöneticileri uyarı mektubu, bilgilendirme telefonu, veya ihtarname ile kat maliklerine veya kiracılara ihtarname gönderebilirler.

Aidat vermemek suç mu?

Apartman ve sitelerde ortak alan ihtiyaçlarını karşılama maksatlı kiracı veya kat maliklerinden aidat alınmaktadır. Aidatını ödemeyen daire sahiplerine de ceza verilebiliyor ve faiziyle haciz kararı başlatılabiliyor.

Etiketler:

Hemen Fiyat Teklifi Al

4 Comments
 • cenker koç

  Yani; apartmanda aylık aidat 500 TL ise, yönetici her ay 250 TL aidat öder.
  hocam burayı ben tam anlamadım kişi başına tam ödeyen 500 ise mi yönetici 250 öder. bana bir örnekle açıklar mısınız rica etsem. Çünkü bizde böyle değil. örnek veriyorum 10 aparmanız diyelim 10 milyar aidat var. herkes 1 öderse yönetici 500 öderse geriye kalan 500 nolcak gibi?

  • Hamdi Erdal

   Site aidati 12 esit taksitte ödenebilir mi.

   • İstanbul Evden Eve Nakliyat Taşımacılık Şirketi

    Tek bir ayın aidatı 12 taksit ile ödemek için sitenin bir pos veya sanal posa sahip olması gerekir.
    Bunun yanı sıra kast ettiğiniz şey 12 ayın aidatını peşin ödemek ise eğer, bu mümkündür. Fakat diğer aylarda aidat düşer veya artar bu öngörülemez bir durumdur.

 • İstanbul Evden Eve Nakliyat Taşımacılık Şirketi

  Merhaba Devran, Aidat komple gider demektir. Yönetim parça parça giderleri ayrı ayrı alması zahmetli ve bu şekilde kafa karışıklığına neden olur. Olması gereken aidatın standart alınması artan kısımlarından da dönemsel bakım onarım veya acil bi giderin karşılanmasıdır.

 • Evden Eve Nakliyat Teklif Formu

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir